Her ses de største registrerede fangster - Flere ørreder over 10 kg. end samtlige andre søer på Sjælland tilsammen, de sidste 6 år.

Sø-rekord Regnbueørred

Arif med 11,77 kg. fanget i april 2016

Sø-rekord Bækørred/søørred

Kim med 9,77 kg. Fanget i 2014

Sø-rekord Guldørred

9,40 kg. fanget af Slavisa, november 2017

Rekord, Børnesø

Regnbueørred på 6,7 kg. november 2015

10,1 kg. maj 2017

Bronzeørred 6,38 kg. 2016

10,77 kg. 2016

11,74 kg.

Jørgen 2012

10,10 kg.

Curth 2012

10,20 kg.

Kristian april 2016