IHN & restriktioner
Vi er heldige, IKKE at have fået fisk fra IHN-inficerede dambrug 
Vi er derfor ikke underlagt restriktioner eller tilsyn af nogen art.
 
 
Venlig hilsen
Simons Put and Take, 19.juli 2021