IHN & restriktioner
Vi er heldige, IKKE at have fået fisk fra IHN-inficerede dambrug i 2021
Vi er derfor ikke underlagt restriktioner eller tilsyn af nogen art
 
Ved ankomst til søerne, bedes i anvende det desinficeringsvæske som står på siden af betalingsskuret, det sikrer at VI ikke modtager smitte.
Har i kun fisket hos os, eller var jeres sidste besøg hos os (inklusiv desinficering), behøver i naturligvis IKKE yderligere.
 
Venlig hilsen
Simons Put and Take, 13.juni 2021

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virus sygdom der kun rammer fisk. Sygdommen er smitsom for fisk. Virusset spredes gennem vand, gennem inficerede fisk eller deres æg, eller ved kontakt med kontaminerede fiskestænger eller redskaber. IHN er et problem for opdræt af fisk og derfor prøver man at inddæmme virus med disse tiltag.